ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Με κριτήριο την ολοκληρωμένη και λεπτομερή οργάνωση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς κρίθηκε σημαντικό να πραγματοποιηθεί το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021-2022. Το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο θέτοντας συστηματικά υψηλούς στόχους ποιότητας για την καθημερινή λειτουργία του, οργανώνει και πραγματοποιεί ποικιλία επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς του.

Η φετινή σχολική χρονιά είχε ως αφετηρία μια επιμορφωτική συνάντηση με εισηγήτρια την Κα Μαρία Γιαμπουλάκη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, η οποία προσέγγισε και ανέλυσε διεξοδικά το θέμα της επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον. Η συνάντηση περιλάμβανε το αντίστοιχο θεωρητικό πλαίσιο, καθώς και βιωματικά εργαστήρια. 

Η εκπαιδευτική ομάδα του Σχολείου μας αποτελεί μια δυναμική και ευέλικτη ομάδα, η οποία ανταποκρίνεται ποιοτικά και αποτελεσματικά στα καθημερινά ζητήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Η Διοίκηση του Εκπαιδευτηρίου ευχαριστεί ιδιαίτερα την Κα Μαρία Γιαμπουλάκη για την συγκεκριμένη επιμόρφωση.

Comments are closed.