Εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί στο Ζάννειο Εκπαιδευτήριο δημιουργούν μια ομάδα νέων επιστημόνων και αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια της εκπαίδευσης. Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί, με πτυχία Πανεπιστημίου, Μεταπτυχιακές σπουδές και σειρά επιμορφώσεων είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και έτοιμοι να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν ποιοτικές και αποτελεσματικές διδασκαλίες. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο Σχολείο μας έχουν εκπαιδευτεί στη μέθοδο του Thomas Gordon η οποία αφορά τις δεξιότητες επικοινωνίας για τον αποτελεσματικό δάσκαλο.

Στο Σχολείο υπηρετούν

15 εκπαιδευτικοί Προσχολικής Εκπαίδευσης

10 εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης

11 εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων

85% του εκπαιδευτικού προσωπικού διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές

  • Προσχολικής
  • Δημοτικής
  • Ειδικοτήτων

Το σύνολο του εκπαιδευτικών συμμετέχει σε ετήσια βάση σε επιμορφωτικές συναντήσεις και σεμινάρια για την προσωπική τους εξέλιξη καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία.