ΑλλάΖΩ στάση ↔ΕπηρεάΖΩ το μέλλον / CHANGE ATTITUDE ↔ AFFECT THE FUTURE

Erasmus + KA3 ,T4E

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε με προσοχή από την Υπεύθυνη Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Erasmus+ KA3 «Teachers4Europe: Setting a Agora for Democratic Culture». Έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για την προσχολική ηλικία και η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, η βιωματική και διερευνητική μάθηση και η πολυτροπικότητα. Επίσης, το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί από Νηπιαγωγεία στην Ισπανία και Ρουμανία με επιστημονικά υπεύθυνη την κα Λευκαδίτη Ελένη.

Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στη Β’ φάση υλοποίησης του και τα παιδιά ήδη μοιράζονται σκέψεις, απόψεις και συναισθήματα για τα ζητήματα που ασχολούνται. Είναι συγκινητική η στάση τους απέναντι σε όσα προσεγγίζουν κατά την επεξεργασία των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. 

Η πορεία του προγράμματος δείχνει ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται να ασχοληθούν και να εμβαθύνουν περαιτέρω σε πολλούς στόχους. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα επαναπροσδιορίζεται για να ενισχύσει το ενδιαφέρον και το κίνητρό τους! 

Η επόμενη φάση του προγράμματος είναι η έναρξη δράσεων με κινητήριο δύναμη το θέλω των παιδιών για ένα καλύτερο κόσμο! 

Comments are closed.