Απώτερος σκοπός είναι να υιοθετήσουν οι μαθητές τις απαιτούμενες διαδικασίες για ένα οργανωμένο διάβασμα

Ζάννειο after school
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Στόχος μας είναι η προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και η ταυτόχρονη εξατομικευμένη διδασκαλία. Ο υπεύθυνος καθηγητής της Σχολικής μελέτης επιμελείται την επίλυση αποριών και φροντίζει να δίνει τη σωστή κατεύθυνση ώστε κάθε μαθητής να ολοκληρώνει εύκολα τις υποχρεώσεις του. Στηρίζουμε την ατομική προσπάθεια  του μαθητή, αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
Επίσης, οργανώνονται τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών και για μια ισορροπημένη και επιτυχή σχολική πρόοδο.  Απώτερος σκοπός είναι να υιοθετήσουν οι μαθητές τις απαιτούμενες διαδικασίες για ένα οργανωμένο διάβασμα.

PHOTO OF THE DAY