Όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες

Ζάννειο after school
COMPUTER CENTER - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες με στόχο να αναγνωρίζουν τις κυριότερες μονάδες του Η/Υ, να παίζουν με τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης, να εκτελούν παιχνίδια εξερεύνησης και επίλυσης απλών προβλημάτων με χρήση ειδικού λογισμικού, να ενισχύουν την παρατηρητικότητά τους και να γνωρίσουν τη σωστή χρήση του Η/Υ για δική τους ασφάλεια.

Τα παιδιά εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους, ζητούν να μάθουν περισσότερα, αναζητούν πληροφορίες κάνοντας έρευνα, κατανοούν τις λειτουργίες και τις γνώσεις που τους προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία και μαθαίνουν να τη χρησιμοποιούν με τον καλύτερο τρόπο για το σήμερα και για το αύριο. Στόχος μας η εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και η προετοιμασία διπλωμάτων πληροφορικής.

PHOTO OF THE DAY