το παιδί εμπνέεται με χαρά για μάθηση με παιχνίδια, τραγούδια και βιωματικές δραστηριότητες

Ζάννειο after school
BABY ENGLISH

Πραγματοποιείται δημιουργική εξοικείωση των παιδιών με την αγγλική γλώσσα, μέσα από βιωματικά παιχνίδια και τραγούδια. Στοχεύει στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και στη μύηση των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία που απαιτεί γλωσσομάθεια.
Σύμφωνα με τους ειδικούς η εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα πρέπει να ξεκινάει όσο το δυνατόν νωρίτερα.  Μερικά από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος Baby English, είναι ότι το παιδί αναπτύσσει νωρίς τις δεξιότητες επικοινωνίας.  Επιπλέον έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μάθουν τα Αγγλικά καλύτερα και με μεγαλύτερη ευκολία.  Μέσα, λοιπόν, από διαδραστικές δραστηριότητες που έχουν κύριο άξονα την επικοινωνία και την εισαγωγή του παιδιού για την πολύ-πολιτισμικότητα  (multi-culturalism), η μέθοδος που ακολουθούμε εμπνέει στο παιδί τη χαρά για μάθηση με παιχνίδια, τραγούδια και βιωματικές δράσεις. Επομένως είναι προφανές ότι, η εισαγωγή των παιδιών εγκαίρως στην ξενόγλωσση παιδεία τους διευρύνει τους ορίζοντες και τους παρέχει το αναγκαίο εργαλείο για μάθηση και επικοινωνία.

PHOTO OF THE DAY